Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2016

V letošním školním roce úspěšně odmaturovalo v jarním termínu celkem 70 žáků ze tříd VIII.A, VIII.B a 4.A.  Maturitní vysvědčení absolventi převzali z rukou ředitelky školy a svých třídních učitelů na malé slavnosti, která byla za tímto účelem uspořádána v úterý 24. května ve velkém sále Základní umělecké školy v České Lípě pro ně, ale též pro jejich rodiče.

 Důstojným způsobem tak zakončili své gymnaziální vzdělávání s těmito výsledky:

4.A – 30 žáků, všichni prospěli, 13 žáků s vyznamenáním

VIII.A – 23 žáků,  12 žáků prospělo, 9 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 žáci neprospěli vždy u jedné dílčí zkoušky

VIII.B – 22 žáků, 1 žák neukončil ročník, 12 žáků prospělo, 7 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 žáci neprospěli  u jedné dílčí zkoušky

Za fotografie ze slavnostního předávání tímto děkujeme panu Kreclovi. Na snímcích je zachycena třída 4.A.