Konverzace AJ – výběr seminářů

Hodiny konverzace v AJ ve čtvrtém ročníku a v oktávách budou v příštím školním roce realizovány formou výuky ve čtyřech skupinách. Studenti v těchto skupinách budou připravováni na ten typ maturity, který si zvolí, tedy buď na státní, či školní (profilovou) zkoušku.

Doposud platný model maturity pro příští školní rok znamená, že státní zkouška je pro všechny povinná z ČJ, dále si pak studenti musí povinně vybrat z dvou možností – buď z matematiky, či z jazyka, který se na škole vyučuje. Pro výběr platí následující podmínky:

Pokud si student vybere ke státní maturitě matematiku, musí si ve školní (profilové) maturitě vybrat cizí jazyk. Pokud si student vybere při státní maturitě cizí jazyk, nesmí si týž jazyk zvolit pro školní (profilovou) zkoušku.

Vzhledem k tomu, že chceme umožnit studentům přihlásit se na ten typ zkoušky, který jim více vyhovuje, uvádíme zde stručný popis rozdílů obou typů zkoušek:

Státní zkouška – požadovaná úroveň pokročilosti B1

Skládá se z 3 částí – písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky

·         Písemná práce – kratší a delší část, pro každou část zadáno jedno téma v rámci ČR

·         Didaktický test – poslech a práce s textem

·         Ústní zkouška – pracovní list se 4 tématy, zkouší se schopnost odpovídat na neznámé otázky, porovnání a popis obrázků, reálie anglicky mluvících zemí a konverzační situace, zkoušení 15 min, příprava 20 min

Profilová zkouška– požadovaná úroveň pokročilosti B2!!!

Tvoří ji pouze ústní zkouška – losuje se jedno téma z 23 možných, součástí zkoušky je splnění úkolu týkajícího se tématu, samostatný ústní projev a porovnání obrázků, zkoušení 15 min, příprava 15 min.

Práce v hodinách konverzace bude zaměřena převážně na požadavky vyplývající z výše uvedeného, přičemž dle předběžně zjištěného zájmu budou otevřeny následující skupiny:

1.      Příprava na školní (profilovou) maturitu  – vyučující  Mgr. Petra Švajdová

 

2.      Příprava na státní maturitu  – vyučující  Mgr. Tomáš Hoskovec

3.      Příprava na státní maturitu  – vyučující  Mgr. Jan Poštolka

4.      Příprava na státní maturitu  – vyučující  Mgr. Jana Triguinho

 Žádáme všechny studenty, aby zvážili své preference a možnosti, a poté se v termínuúterý 21.6. od 20.00 čtvrtek 23.6. do 12.00 přihlásili do skupiny dle svého výběru, a to prostřednictvím přihlašovacího systému Moodle.

 

Mgr. Jana Triguinho