Výsledky soutěže v anglickém jazyce – prima + sekunda

 Dne 12.12. od 12 hodin smiley se uskutečnila Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro kategorii prima a sekunda, celkem se zúčastnilo 13 dětí. Soutěž se skládala z poslechu, samostatného projevu na vylosované obecné téma, interakci v konverzační situaci a popisu obrázku.

Do okresního kola postupuje Groesbeek Roos Michaela (1. místo) z primy a Terezie Pokorná (2.místo ) ze sekundy. Náhradnice do okresního kola je Alena Hluštíková (3.místo) z primy.

Okresní kolo proběhne 14. února 2017 v DDM Libertin v České Lípě. Výsledky všech studentů, kteří se probojovali do první desítky, byly velice vyrovnané jak v ústní části, tak i v písemné. Všichni si zaslouží naši velikou pochvalu.

Porota: Mgr. Martina Šimánková a Mgr. Tomáš Hoskovec