Oktáva B pomáhá!

 Maturanti ze třídy Oktáva B pořádali v pátek 27. ledna 2017 svůj maturitní ples. I přesto, že rozpočet plesu byl vzhledem k malému počtu studentů ve třídě více než napjatý, nadchli se moji studenti  pro myšlenku přispět potřebným a část výtěžku z plesu věnovat na dobročinné účely. Sami vybrali adresáta své pomoci, kterým se stalo Oddělení klinické onkologie Krajské nemocnice Liberec. Jako třída se rozhodli věnovat polovinu zisku z prodeje lístků do slosovatelné soutěže, k čemuž přidali peníze, které účastníci plesu v jeho průběhu věnovali do sbírkové krabičky. Celková výše jejich daru činí  5 994,- Kč.

Rozhodnutí  mé třídy pomáhat ocenil i primář Oddělení klinické onkologie KNL :

„Milá Oktávo B,

všem nám Vaše rozhodnutí pomáhat udělalo velikou radost, především v rovině symbolické, je
potěšující, že mladá generace myslí na své bližní. Nestává se nám to příliš často, abychom byli takovou nabídkou konfrontováni.

 Moc Vám děkujeme, všem přejeme mnoho štěstí, pohody a samozřejmě i zdraví a abyste nikdo nepotřeboval naši bezprostřední pomoc. I když, všichni víme, že dříve nebo později onemocní rakovinou mnozí, ať je to ve stadiích, kdy může být naše pomoc zásadní. Proto žijte zodpovědně, starejte se o své zdraví a buďte pozitivní.

Ať se Vám všem daří..
zdraví

 MUDr. Jiří Bartoš, primář Komplexního onkologického centra KNL“

Jsem na svou třídu nesmírně pyšná.

Mgr. Petra Švajdová