Na Erasmus do Florencie

 Po velmi pozitivní zkušenosti ze studijně-pracovního pobytu ve Španělsku jsem se nemohla dočkat, až přijdou letní prázdniny a já opět zasednu do školní lavice. Tentokrát mým cílem byla italská Florencie a dvoutýdenní kurz pro učitele cizích jazyků zaměřený na inovativní vyučovací metody.

Náplň kurzu byla velmi pestrá a pod vedením našich milých a temperamentních školitelů jsme si veškeré nabyté vědomosti mohli hned prakticky vyzkoušet. Aktivity byly zaměřené na výuku efektivní komunikace, nácvik správné výslovnosti, upevňování slovní zásoby a gramatických jevů, ale také na to, jak přizpůsobit materiály z učebnice či autentické materiály, aby zohledňovaly různé učební styly studentů a zároveň rozvíjely všechny čtyři dovednosti: čtení, poslech, mluvení i psaní.

Výuka probíhala v menších skupinkách (pět až jedenáct účastníků), takže atmosféra byla velmi přátelská a osobní. Mými spolužáky byli učitelé z Polska, Maďarska, Španělska, Německa a Bulharska a vždycky jsme si měli co říct i po skončení vyučování.

Přestože jsem věděla, že nejedu do metropole Toskánska na dovolenou, tajně jsem doufala, že budu mít i čas na poznávání tohoto nádherného místa. Moje škola se nacházela přímo v historickém centru Florencie, pět minut od nejstaršího muzea v Evropě – galerie Uffizi, jednu ulici od slavné katedrály Santa Maria del Fiore a dvě budovy od nemocnice, v jejíž márnici Leonardo da Vinci získával poznatky o anatomii člověka. Každý den jsem chodila ze školy jinou cestou, ze všech stran oklopená historií, krásou a jmény jako Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Donatello, Filippo Bruneleschi, Sandro Botticelli, Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Medicejští… A také jsem měla možnost poznat i jiná toskánská města. O víkendu, když jsme kurzy neměli, jsem vyrazila obdivovat Pisu, Siennu a městečko Lucca.

Účast v tomto projektu je pro mě úžasnou zkušeností, která mi jednak přinesla do mého profesního života nové perspektivy a pohledy a jednak mi umožnila navázat nové osobní kontakty a poznat nová místa.

Mgr. Eva Angolaresová