PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA GYMNÁZIUM, ČESKÁ LÍPA, ŽITAVSKÁ 2969, PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

Informace pro uchazeče o studium

Na přijímací zkoušky na střední školy letos čekáme již dlouho… Doposud stále není jasné, kdy a jakou formou se bude přijímací řízení konat, poslední (nezávazná) informace z MŠMT hovoří o první polovině června.

Nemůžeme proto zatím zasílat žádné pozvánky k přijímacím zkouškám ani jiné relevantní informace, žádáme proto uchazeče a jejich rodiče o strpení. Upozorňuji také, že veškerým „zprávám“ objevujícím se v různých médiích též nelze důvěřovat, vyskytují se nepřesné informace, názory jsou občas vydávány za fakta… Situace je obtížná, nicméně věřím, že letošní uchazeči o studium na naší škole budou na přijímací zkoušky připraveni neméně dobře než uchazeči v jiných letech.

Doporučuji nyní především tyto informační a studijní zdroje:

1)      Informace a návody pro jednotnou PZ

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/256-centrum-pro-uchazece-pripravilo-pruvodce-pripravou-na-konani-jednotne-prijimaci-zkousky

2)      Souhrnný materiál k PZ a MZ z MŠMT – informace k novému zákonu z března 2020

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Informace_k_zakonu_135_2020_Sb.pdf

Přeji všem uchazečům o studium i jejich rodičům stále pevné odhodlání a jen dobré pocity z domácí přípravy. Přijímací zkoušky připravíme pečlivě, jakmile budeme moci. Těšíme se na vás!

 

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy


Kriteria přijímacího řízení

Vzor odvolání

Náležitosti odvolání


Přihláška ke studiu

Vysvětlivky k přihlášce