Výsledky školního kola soutěže „Přírodovědný klokan“

V kategorii Kadet (tercie, kvarta) se na 1. místě umístili se shodným počtem bodů Vojta Kašpar (III.A) a Martin Kaplánek (IV.A), 3. místo obsadil Lukáš Šimčík (IV.A). V kategorii Junior (kvinta A, 1.A, 1.B, sexta A, 2.A, 2.B) zvítězil Libor Šabaka (VI.A), za ním následovala na 2. místě Jana Bartáková (V.A) a na 3. místě Anička Salavcová (V.A). 
Umístění studentů v rámci kraje se dozvíme až po zpracování výsledků krajským koordinátorem.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům školního kola gratulujeme.
Lenka Tulková

Turnaj ve stolním tenisu

Dne 9.10.2018 proběhl v Novém boru turnaj ve stolním tenisu. 

Stolní tenis je v našem okrese stále velmi živým sportem a i v řadách našich studentů jsou aktivně hrající i velmi šikovní hráči tohoto atraktivního sportu. S těmito žáky se pravidelně účastníme okresních i krajských kol.

celý článek ZDE

Heinrich Heine a Düsseldorf

 V rámci projektu Erasmus+  mi bylo v září 2018 umožněno navštívit hlavní město německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko (Nordrhein-Westfalen), kde se narodil největší německý básník po Goethovi Christian Johann Heinrich Heine. Ve dvou týdnech vzdělávacího programu při iik InstitutuDüsseldorf jsem využila možnosti pátrat po stopách tohoto velkého lyrika, které zde zanechal.

Celý článek ZDE

Šablony pro SŠ 1 – základní informace

Základní údaje o projektu:

Název školy příjemce

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, Česká Lípa, p. o.

Registrační číslo projektu

CZ.02.368/0.0/0.0/16_35/0007878

Název projektu

Vzdělávání pedagogů Gymnázia Česká Lípa 2018-2020

 

Škola realizuje tento projekt v období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020.

Jeho obsahem jsou aktivity směřující k rozvoji kompetencí pedagogů, a to v těchto oblastech:

 

Vzdělávací kurzy – rozsah 8, 16 a 24 hodin

Sdílení zkušeností s pedagogy na jiných školách

Stáž u zaměstnavatele (Vysoká škola)

Kariérové poradenství

Ocenění v soutěži Městské knihovny Česká Lípa

V úterý 2. října jsme se na pozvání ředitelky Městské knihovny Česká Lípa  PhDr. Dany Kroulíkové navštívili slavnostní program a vyhlášení výsledků soutěže pořádané touto institucí ke 100. výročí vzniku Československa. Literární části této soutěže se totiž zúčastnily naše dvě studentky – Anežka Kirschnerová z kvarty a Karen Doležalová z 2. A.

Pokračování textu Ocenění v soutěži Městské knihovny Česká Lípa

Projekt Let´s play tolerance

 Osm studentů z vyššího gymnázia vyjelo třetí týden v září na projekt Let´s play tolerance v polském Bedzinu. Projekt byl hrazen z prostředků Erasmus+, byl zaměřený na problematiku lidských práv  a naše škola dostala možnost se do tohoto projektu zapojit  díky mnohaleté výborné  spolupráci s neziskovou organizací  Brno for you.  O tom,  jak byl projekt přínosný  pro naše studenty, jaká  skvělá atmosféra tam byla, svědčí  i postřehy našich studentů (v českém jazyce) a dalších účastníků (v angličtině).

Pokračování textu Projekt Let´s play tolerance