Dny geografie 3. část

 ZMĚNY KLIMATU V HORSKÝCH OBLASTECH

RNDr. Michal Jeníček, Ph.D., Katedry fyzické geografie a geologie

 

– od roku 1960 do dnes vzrostla teplota o 0,7°C, v následujících letech se očekává další nárůst

– podíl člověka na oteplování podnebí = produkce emisí CO2 + jiných plynů

– je nutné zastavit oteplování → ukončit růst emisí a postupně je snižovat

– v důsledku oteplování klimatu očekáváme:

            a) růst množství vodních srážek na severu Evropy, naopak v jižní Evropě počet srážek klesne

            b) v zimě nárůst povrchového odtoku z důvodu většího množství srážek ve formě deště místo sněhu

            c) v létě výrazné poklesy odtoku → celkově bude méně srážek

– povrchový odtok:     a) z deště odtéká voda hned

                                    b) z tání sněhu na jaře

                                    c) z ledovců koncem června a v červenci

– v roce 2100  – nebudou již téměř žádné horské ledovce → dominantním zdrojem vodnosti bude déšť

                        – výrazně méně sněhu- lyžařské areály v nižších výškách ohroženy

                        – pod hranicí 2000 m. n. m. poklesne jeho množství o 60-80%

                        – ve výškách 2000-2500 m. n. m. sníh roztaje o 50 dní dříve, čímž se výrazně zkrátí lyžařská sezóna

 

Dominik Nováček, Ladislav Vala, septima A

 

JAK STÁHNOUT A ZPRACOVAT DRUŽICOVÉ SNÍMKY

RNDr. Přemysl Štych, Ph. D., vedoucí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie

Tímto tématem se zabývá vědní obor zvaný „geoinformatika“, zaměřující se na vývoj a aplikaci metod pro řešení úkolů se speciálním důrazem na prostorovou neboli geografickou polohu objektů. Díky tomuto vědnímu oboru můžeme lépe pochopit přírodní jevy a varovné signály a řešit tak problémy dříve, než bude pozdě.

Družice zpracovávají spoustu údajů, které umožňují lidem pozorovat různé jevy a změny na Zemi, jako např. změny klimatu, tání ledovců, růst hladiny oceánů, změny intenzity osvětlení nebo růst měst. Cílem této přednášky bylo představit nám hlavní trendy a perspektivy družicového průzkumu Země a vysvětlit různé metody, technologie, výzkumný potenciál družicových dat. V první části přednášky nás RNDr. Štych seznámil s vývojem družicového snímkování, se základními druhy oběžných drah, po kterých se satelity pohybují kolem Země. Evropské satelity vypouští do vesmíru kosmická agentura ESA (European Space Agency). Raketovou základnu má v bývalé francouzské kolonii v Jižní Americe – ve Fr. Guyaně. Proč zrovna z tohoto místa? Důvodem je poloha této země v blízkosti rovníku, čímž se náklady na vypuštění nosné rakety se satelitem výrazně snižují (na rovníku je vyšší obvodová rychlost). V současné době rakety ESA vynášejí např. satelity MSG (Meteostat Second Generation), Radarsat nebo Envistat. A v čem jsou tyto družicové snímky tak výjimečné? Družice totiž zaznamenává mnohem širší škálu záření než naše lidské oko, tyto údaje zpracovává a přetváří data tak, abychom to mohli vidět i my a získat tak potřebné informace.

V druhé části přednášky nám Mgr. Josef Laštovička v rychlosti ukázal několik volně přístupných aplikací, díky kterým se může i běžný uživatel dostat k zajímavým údajům z družicového snímkování. Mohli jsme si tak stručně vyzkoušet různé zajímavé software:

1. www.sentinel-hub.com                              archivní data vhodná ke zpracování

2. geoportál DMR 5g                                     letecká data

3. https://earthengine.google.com/                 snímky Země od r. 1984

4. https://kontaminace.cenia.cz/                    letecké snímky ČR od 50. let 20. st.

5. https://www.globalforestwatch.org/          vývoj ekosystémů

6. https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps

V závěru (půl hodiny po oficiálním konci přednášky) nás ještě Mgr. Laštovička seznámil se svým unikátním autorským projektem „3D modelace Ostrovského kláštera“, o kterém odvysílala Česká televize reportáž den před naším příjezdem do Prahy.

Adéla Greta Holušková, Amálie Streubelová