Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro kategorii I.B (prima a sekunda) 2018

 Dne 10. prosince  2018 se uskutečnila Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro kategorii prima a sekunda, celkem se zúčastnilo 22 dětí. Soutěž se skládala z  poslechu a práce s textem (1.kolo – písemná část), samostatného projevu na vylosované obecné téma, popisu obrázku a krátké konverzační situace (2.kolo – ústní část).

       Do okresního kola postupuje Anna Roubíčková  (1. místo) ze sekundy a  Libuše Jana Baráková (2. místo) z primy.  Náhradníkem  do okresního kola je Štěpán  Šulc  (3.místo) ze sekudy.

     Okresní kolo proběhne 21. února  2019  v DDM Libertin v České Lípě. Dětem, které se soutěže zúčastnily,  chceme i touto cestou  ještě jednou  poděkovat. Všem, kteří naši školu budou reprezentovat v okresním kole, přejeme hodně štěstí.

Martina Šimánková a Eva Dvořáková