1.POLOLETÍ 2020-2021 ÚSPĚŠNĚ UKONČENO

Studentky a studenti naší školy zvládli právě ukončené klasifikační období velmi dobře, přestože bylo většinově realizováno pouze distanční formou. S jedinou výjimkou byli všichni klasifikováni a 462 žáků z celkového počtu 463 prospělo, řada z nich s vyznamenáním. Distanční výuka probíhala výhradně online formou bez výraznějších problémů.

Prostředí MS 365 (dříve MS Office 365) se žákovskými účty, sdíleným prostorem a řadou aplikací (Teams, Onedrive, Forms, Stream…) se osvědčilo a učitelé společně se svými žáky mohli systematicky pracovat podle zvláštních rozvrhů (za pololetí muselo být v důsledku měnících se podmínek vytvořeno celkem 6!!!! variant týdenních rozvrhů tříd).

Mnohdy vznikaly zajímavé práce a výuka byla též obohacována o praktické či nevšední úkoly a cvičení. Na ukázky některých z nich se lze podívat v galerii souborů ZDE.

Děkuji učitelům a žákům za práci odvedenou v 1. pololetí, rodičům za spolupráci a porozumění a přeji všem příjemné a klidné jarní prázdniny.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy