Science in Kitchen

Žáci navštěvující badatelský klub Chemie se nebojíme se v týdnu 15. – 19. 3. 2021 zúčastnili The European Science Day for Youth (ESDY). Z důvodu pandemie byla tato akce rozšířena na celý týden.  

Členové kroužku si od října již zvykli experimentovat v kuchyni místo v laboratoři, i proto byla účast na této akci téměř samozřejmá.  ESDY pořádá mezinárodní organizace Milset, která se zaměřuje na aktivity mládeže v oboru věda a technika.  

Mladí badatelé si  v rámci této akce vyzkoušeli pokusy na povrchové napětí, difúzi, hustotu kapalin a mnohé další. Vznikla i malá fotogalerie jejich činnosti, o kterou se s vámi rádi podělíme 

Mgr. Pavla Machová