Mezinárodní kolo Poháru vědy Kolem světa 2023

26. září 2023 byl pro mnohé žáky den jako každý jiný. V učebnách probíhala každodenní výuka, někteří jedinci balili svá příruční zavazadla pro odlet na výměnný pobyt do Francie. V chemické laboratoři byl ovšem od brzkého rána velmi čilý ruch. Čtveřice chemiků se zde připravovala na mezinárodní kolo Poháru vědy. Do tohoto mezinárodního kola postoupili v červnu z ústředního kola soutěže, které se konalo v Nymburku.  

Pro své online vystoupení v mezinárodním kole si vybrali z nabízených světadílů Antarktidu a předvedli 2 experimenty související s ochlazováním směsí a jeden pokus, ve kterém zapálili reakční směs kostkou ledu. Všechny tři pokusy nejen předvedli v logicky propojeném příběhu, ale i řádně vysvětlili principy jednotlivých dějů. Následovaly otázky odborné poroty týkající se předváděných experimentů. Tým Perpetuum mobile zvládl vše na výbornou a ve své kategorii zvítězil.  

Matyáš Hřebík (7AV), Šimon Janoušek (3A), Kateřina Krejčová (6AV) a Natálie Wildmanová (3A) tedy ke svému loňskému úspěchu v ústředním kole soutěže získali i 1. místo v mezinárodním kole. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy i ČR v této soutěži a přejeme mnoho úspěchů i do budoucna.  

Mgr. Pavla Machová