Archiv rubriky: Kurzy pro veřejnost

Certifikáty z anglického jazyka

Gymnázium Česká Lípa je  partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek (www.elec.eu), z čehož pro naše studenty plyne řada výhod.  ELEC organizuje jazykové zkoušky od úrovně A2 až do C2. Pro naše studenty vyššího gymnázia je určena zkouška First Certificate of English, která ověřuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce (Common European Framework of Reference for Languages. Jednou z výhod plynoucích z naší spolupráce s ELEC  je místo konání zkoušky, a sice Rumburk, a další výhodou je snížená cena – 4200,- Kč. Možnost skládat zkoušku mají i studenti nižšího gymnázia, pro něž je určena zkouška KET na úrovni A2 nebo zkouška PET na úrovni B1. Ke všem výše uvedeným zkouškám mají naši studenti možnost přihlásit se na mailu svajdovap@gym-cl.cz či triguinhoj@gym-cl.cz.  Veškeré informace o zkouškách KET a PET naleznete zde: http://www.elec.eu/cambridge-english.

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch

Od školního roku 2016/2017 je možné skládat mezinárodní certifikát z německého jazyka Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (www.osd.at). Certifikátní zkouška ÖSD patří mezi tři (Rakousko, Německo, Švýcarsko) hlavní zkouškové systémy s uznatelností ve všech německy mluvících zemích, a to jak u zaměstnavatelů, tak u státních institucí a ve školství.

Zkoušky ÖSD jsou zároveň zařazeny do vyhlášky o standardizovaných jazykových zkouškách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, tudíž jsou akceptovány jako doklad o jazykové kvalifikaci v němčině státní správou a ve školách všech stupňů v České republice.

Pokračování textu Österreichisches Sprachdiplom Deutsch

Mezinárodní zkoušky z francouzštiny – Delf scolaire

Ve dnech 25., 26. a 28. 11. se konaly na naší škole vůbec poprvé zkoušky z francouzštiny vedoucí k získání mezinárodního certifikátu Delf scolaire A1, A2 a B1. Zkoušky probíhaly za účasti pracovníků Alliance francaise z Liberce – p. ředitelky Kláry Vyskočilové a francouzského lektora Jeroma Boyona. Z naší školy se pokusilo tento mezinárodně uznávaný certifikát získat 7 studentů a všichni úspěšně:

A2: Daniel Vladimirov, Markéta Michalová, Kateřina Bažantová a Anežka Horáková

B1: Patrik Šváb, Štěpán Bystrák a Ondřej Bičiště.

Všem ze srdce blahopřejeme a doufáme, že příští rok se o certifikát pokusí i další zájemci.

Mezinárodní certifikát z francouzštiny pro žáky a studenty základních a středních škol Delf scolaire

Oznamujeme všem zájemcům (žákům a studentům základních a středních škol) o složení zkoušky na získání mezinárodního certifikátu z francouzského jazyka Delf scolaire A1, A2, B1, B2 na Gymnáziu v České Lípě, že je možné se přihlašovat na podzimní termín.

Pokračování textu Mezinárodní certifikát z francouzštiny pro žáky a studenty základních a středních škol Delf scolaire

ART SCHOOL

Při gymnáziu v České Lípě pracuje výtvarná škola ART SCHOOL pro žáky ve věku 10 až 15 let. Scházíme se každý pátek od 14. do 16. hod. Témata výtvarných prací a techniky si vybírají sami žáci. Již jsme vyráběli keramické dárečky, učili se kresbu detailů obličeje, fotografovali, vytvářeli koláže a proláže inspirováni díly Jiřího Koláře, malovali vesmír, atd. Žáci pracují pod vedením učitelky výtvarné výchovy Margity Abrmanové. Momentálně se uvolnila místa, přijímáme další zájemce. Školné na půl roku je 500 Kč.

Základní přehled

Jazyková škola při Gymnáziu v České Lípě nabízí

ve školním roce 2017/2018

následující kurzy:

 

jazykové:

anglický jazyk                        všechny úrovně, konverzace, příprava ke složení mezinárodních

                                               certifikátů, příprava k maturitní zkoušce

 

německý jazyk                       všechny úrovně, konverzace, příprava ke složení mezinárodních

                                               certifikátů, příprava k maturitní zkoušce

 

francouzský jazyk                  všechny úrovně, konverzace, příprava ke složení mezinárodních

                                               certifikátů, příprava k maturitní zkoušce

 

čeština pro cizince                  všechny úrovně, konverzace, příprava ke složení zkoušky

 

jiné:

Kultura mluveného projevu               verbální a neverbální komunikace, hlasový, řečový

                                                           a řečnický výcvik

 

Nabízíme i překlady různých typů textů z / do němčiny, francouzštiny nebo španělštiny.

Ceník na vyžádání.

 

Kurzovné

Název kurzu

Počet hodin

Min. počet

účastníků

Cena

Anglický jazyk

60

6

3 900,-

Německý jazyk

60

6

3 900,-

Francouzský jazyk

60

6

3 900,-

Čeština pro cizince

60

6

3 900,-

Kultura mluveného projevu

10

6

650,-

Příprava k přijímacím zkouškám

50

6

3 250,-

Příprava k maturitním zkouškám

52

6

3 380,-

 

Kurzy vedou plně kvalifikovaní lektoři, většinou pedagogové  Gymnázia Česká Lípa.

 

Způsob přihlašování:

V případě zájmu o nabízený kurz vyplňte pozorně prosím závaznou přihlášku – STÁHNOUT – a zašlete e-mailem na adresu malikovah@gym-cl.cznebo hana.malikova@seznam.cz, a to do 30. 9. 2017. Zájemci budou poté co nejdříve kontaktováni.

Chcete-li bližší informace, obraťte se e-mailem nebo telefonicky na Mgr. Hanu Malíkovou, tel. 721 401 519, e-mail: malikovah@gym-cl.cz; hana.malikova@seznam.cz.