Osmileté studium – informace

Tento studijní cyklus se dle školského zákona člení na nižší a vyšší stupeň. V prvním stupni (prima – kvarta) je plněna základní školní docházka a je koncipován tak, aby byla umožněna vzájemná propustnost s 2. stupněm základní školy.

Bližší informace o učebním plánu a obsahu učiva jsou obsaženy ve školním vzdělávacím programu.