Pro studenty, jejich rodiče i kolegy: Revoluce ve výuce jazyků – učte se jazyky zdarma a pomáhejte překládat web!

Součástí výuky cizích jazyků na naší škole je průřezové téma Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí.  Jako učitelé cizích jazyků bychom Vám všem proto rádi představili projekt DUOLINGO, který si již získal oblibu mnohých studentů i učitelů naší školy.

Pokračování textu Pro studenty, jejich rodiče i kolegy: Revoluce ve výuce jazyků – učte se jazyky zdarma a pomáhejte překládat web!

Studentské parlamentní volby na naší škole

Dne 2. října 2013 jsme se připojili k projektu Studentské předčasné parlamentní volby 2013, který uspořádala společnost Jeden svět na školách a Člověk v tísni. Tato akce slouží jako výzva mladým k politické participaci. Volit mohli přijít studentky a studenti od 15 let. Od volební komise získali hlasovací lístek s výčtem kandidujících politických stran, za plentou poté zakroužkovali svou volbu a lístek vhodili do volební urny. Mohli si tak vyzkoušet celý proces voleb nanečisto.

Pokračování textu Studentské parlamentní volby na naší škole

Virtuální realita se stala skutečností – Poláci z eTwinningu navštívili Gymnázium Česká Lípa

Po loňském projektu s polskou školou  se naši virtuální partneři rozhodli navštívit své kamarády a prohlédnout si i město. Skupina 15 studentů a dvou pedagogů ujela osm set kilometrů, aby mohli strávit v České Lípě a okolí dva krásné dny.

Pokračování textu Virtuální realita se stala skutečností – Poláci z eTwinningu navštívili Gymnázium Česká Lípa

Exkurze – České Švýcarsko

(očima jedné ze studentek s mírně veselou nadsázkou smiley)

Dne 26.9. se naše třída kvarta B vydala do Českého Švýcarska. V 7:45 jsme se sešli před školou, kde na nás čekal autobus (nebo my na něj?). Protože nás nebylo dostatečné množství, jelo s námi i několik dětí z Holan, abychom autobus zaplnili celý. To se nám ale nevyplatilo, když si jedna vzadu sedící holčička zapomněla vzít kinedryl… Zbytek cesty byl vcelku klidný.

Pokračování textu Exkurze – České Švýcarsko

Výzva pro zájemce o ISIC, ITIC karty

Máte-li zájem o vystavení ISIC či ITIC karty na období 2013-2014, je nutné odevzdat v kabinetě 422 vyplněnou žádost  a částku 260,- Kč a dále zaslat na mailovou adresu triguinhoj@gym-cl.cz elektronickou formou fotografii pasového formátu,  a to vše nejpozději do pátku 4.10.2013.
Ke stejnému datu mne můžete informovat v případě, že máte zájem o objednání revalidační známky na rok 2014, a to také mailem či osobně.
Po této uzávěrce budou karty i známky hromadně objednány a o možnosti jejich vyzvednutí budete informováni prostřednictvím webu školy.
Více informací ohledně využití karet je možné např. na stránkách
 
 
Mgr. Jana Triguinho, kabinet č.422