Pobytové akce neformálního vzdělávání pro mladé lidi od 18 let hrazené z fondů EU

Díky spolupráci mezi mělnickým  občanským sdružením  Tmelník  a novoborským občanským sdružením Křišťálový klíč vycestovalo v loňském a letošním školním roce přibližně dvě desítky studentů z nižšího a vyššího stupňě gymnázia  na projekt City Bound.

V letošním školním roce tato spolupráce pokračuje a studenti z naší školy se tentokrát zúčastňují projektu simulace zasedání evropského parlamentu v Lotyšsku (Young MPs for democracy)

Nabídka pro další zájemce z řad našich studentů

I letos mělnické sdružení pořádá celou řadu akcí, kterých  se můžou zúčastnit i naši studenti starší 18 let. Pokud se chtějí zúčastnit i mladší studenti, je nutno se na podmínách této možnosti domluvit přímo se zástupci Tmelníku. Gymnázium tyto výjezdy bude podporovat, pokud student donese písemný souhlas rodičů s vycestováním na  zahraniční projekt, bude třídním učitelem uvolněn.

Bližší informace o aktuální nabídce projektů , do kterých se můžou naši studenti zapojit u učitelů anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia (Mgr. Jana Triguinho, Mgr. Petra Švajdová, Mgr. Jan Poštolka, Mgr. Dagmar Gebauerová)

Jak se prihlásit:  Akce, které začínají  do  konce dubna, jsou na FB, zde: https://www.facebook.com/events/653432584721689/

Ty, co začínají až od  května , budou  vyhlášeny na  Facebooku  Tmelníku  zase jako událost, a to až na počátku března

A pro aktivní zájemce , kteří mají zájem  získávat i další exkluzivní nabídky k účasti  navíc , pro takové je tu diskusní skupina: https://www.facebook.com/groups/573777939343836/

Tyto akce plné zábavy a poznávání jsou spolufinancovány EU, náklady na účastníka jsou proto jen v řádech stokorun (včetně ubytování, cesty, i kompletního zajištění akce). Více informací na
emailu info@tmelnik.cz či na tel. 777 277 310.