Skvělé výsledky našich studentů při zkoušce FCE!

V sobotu 11.října skládalo devět studentů septim a maturitního ročníku mezinárodní jazykovou zkoušku FCE. Zkouška obsahuje písemnou a ústní část a proběhla v Praze v Kongresovém paláci a v prostorách Britské rady .

Všichni naši kandidáti tuto zkoušku prověřující, zda jsou jejich jazykové znalosti a dovednosti na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce (Common European Framework of Reference for Languages), úspěšně složili a získali tak celoživotní doklad prokazující jejich jazykovou úroveň, který může mít rozhodující váhu při přijímacím řízení na vybrané vysoké školy či později v procesu ucházení se o zaměstnání.

Nejlepšího výsledku z našich studentů dosáhl Jaroslav Hostin z Oktávy A, který získal vynikajících 90 bodů ze 100 možných.

Všem úspěšným kandidátům blahopřeji!

V současné době nejsou doposud zveřejněny konkrétní termíny registrací a zkoušek pro příští kalendářní rok, s jistotou ale zkouška proběhne v březnovém, červnovém a říjnovém termínu roku 2015. Jakmile Britská rada, která je garantem této zkoušky pro Českou republiku, konkrétní data uvolní, budu publikovat informační článek na webu školy.

Studenti, kteří mají zájem získat o zkoušce více informací a vyzkoušet si některou její část, mohou v rámci Studentského dne 18. listopadu 2014 navštívit mou hodinu v učebně č.414.

Mgr. Petra Švajdová