Školní kolo dějepisné olympiády

V úterý 25. listopadu 2014 se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Je určeno pro žáky tercií a kvart, účastnio se jej třináct žáků. První místa obsadili a do okresního kola postupují Radim Fojtů (III. A), Adam Löffler (III. A) a Jindřich Macko (IV. A). Okresní kolo bude zvlášť pro žáky III. A podstatně těžší, protože obsahuje i otázky a úkoly z období, které ještě v této třídě nebude probrané.