Školní kolo olympiády anglického jazyka pro tercie a kvarty

Školní kolo se bude konat dne 9. 2. 2015 / pondělí / v učebně č. 320. Soutěžící se přihlásí u svých vyučujících anglického jazyka předem do konce ledna. Soutěžící budou končit v den soutěže ve 13 hodin a dojdou si na oběd. Od 13.30 se bude konat poslech a od 14 hodin bude probíhat ústní zkouška. Tato se skládá z představení se, promluva na vylosované téma, popisu obrázku a vyřešení situace. / okamžitá reakce na krátké téma /

Témata k olympiádě najdete na https://sites.google.com/site/anglictinagympl/

Mgr. N. Kadlecová