Student naší školy bude reprezentovat ČR na „Přírodovědné olympiádě zemí EU“

V listopadu se Ludvík Kašpar ze VI.A zúčastnil výběrového soustředění středoškolských studentů – vítězů krajských kol BIO, CHO, FO. Z dvaceti pozvaných účastníků byly na základě testů vybrány dva soutěžní týmy, které budou reprezentovat Českou republiku na European Union Science Olympiad (EUSO).

Zakladatelem této soutěže je dr. Michael Cotter z Dublin City University, který přišel s myšlenkou uspořádat mezinárodní přírodovědnou soutěž pro studenty mladší 17 let. Jedná se o týmovou soutěž, která integruje vědní disciplíny z oblasti přírodovědných a technických věd, zejména pak fyziku, chemii a biologii, v jeden logicky propojený celek.
Třináctý ročník této soutěže proběhne v termínu 27. 4. – 3. 5. v rakouském Klagenfurtu. Jednotliví členové týmu se nesoustředí jen na obor, ve kterém mají největší znalosti. Důležitá je i spolupráce celého družstva. Ludvíkovou prioritou by ale měla být biologie a to zcela oprávněně. V předchozích letech úspěšně reprezentoval školu v okresních a krajských kolech biologické i ekologické olympiády, v krajských a národních kolech soutěže Zlatý list.

Přejeme Ludvíkovi, aby se dařilo celému jeho družstvu a to dosáhlo co nejlepšího výsledku.
Lenka Tulková