Historie lékařství podle Járy Cimrmana

I v letošním roce jsme se zapojili do 3. ročníku chemické soutěže ChemQuest, kterou pořádá VŠCHT Praha. Soutěží se v prezentaci pokusů na dané téma zábavnou formou. V první části soutěže jednotlivá družstva pokus zrealizují a sepíší o jeho realizaci podrobnou dokumentaci. Vybraní finalisté jsou následně pozváni k prezentaci pokusu před odbornou porotou (VŠCHT, PřFUK, AV ČR,…) Celkem se povedlo odeslat práce čtyř tříčlenných družstev na téma Chemie a zdraví.

Všichni zúčastnění studenti si za odvedenou práci zaslouží velkou pochvalu.  

Do finále bylo vybráno 8 prací ze všech středoškolských soutěžních družstev a mezi nimi i jeden z našich týmů. Na celorepublikovém finále budou 26. března 2015 František Matula, Adam Zechovský a Jakub Kašubiak ze třídy 1.A prezentovat svoji "Historii lékařství podle Járy Cimrmana".
 

Blahopřeji a přeji úspěch ve finále soutěže.

Mgr. Pavla Machová