Projekt H2Ac4Schools pokračuje

Po dvouleté odmlce ožívají utlumené projekty všeho druhu. Jedním z nich je závodění s RC modely na vodíkový pohon. Jak jezdit úsporně a zároveň rychle? To je ta základní otázka, kterou musí vyřešit nový tým závodníků ve složení Filip Peřina, Šimon Vápeník a Jiří Moravík.

H2AC4Schools je mezinárodní projekt, v němž mají žáci k dispozici model auta (1:10), jehož elektromotor je napájen baterií chemických dobíjecích článků. Tyto články jsou za jízdy dobíjeny vodíkovými palivovými články. Úkolem je zlepšit účinnost celého systému a dokázat na jedno dobití projet co nejdelší dráhu. Studenti si mohou auto upravit, aby dosáhli co nejlepších výsledků. Nutno poznamenat, že všechny úpravy provádějí pouze žáci a učitelé mají opravdu jen poradní hlas. Naši borci se úkolu opravdu nebojí a model auta prochází totální přestavbou.

V průběhu školního roku jsou naplánována dvě setkání všech 20 zapojených týmu. Pět středoškolských týmů spolupracuje s ČVUT Praha, o pět týmů včetně našeho se starají pracovníci VŠCHT Praha a deset týmů je z nedaleké SRN a o ty se stará TU Chemnitz.

V sobotu 8. 4. 2022 proběhl v Děčíně zkušební závod a nevedli jsme si vůbec špatně. Třetí místo je výsledkem výborné přípravy a tréninku. Zároveň jsme získali nové zkušenosti, které dozajista zúročíme při hlavním závodě v Chemnitz.

Mgr. Pavla Machová a Mgr. Zdeněk Ježák