Očima termokamery

O termokamerách jste určitě už všichni slyšeli, tato novinka proniká postupně do různých oblastí našeho života a nalézá uplatnění v různých oborech. Pomalu se díky NTC při Západočeské univerzitě v Plzni dostává i do škol a do výuky.

Toto inovační centrum vyhlásilo začátkem školního roku soutěž s názvem „Očima termokamery“.  Badatelé z chemického kroužku se do této soutěže zapojili a zpracovali dva projekty. V kategorii ZŠ zkoumali, fotili a natáčeli, jak vidíme a prožíváme „Vánoce s termokamerou“. Název projektu v kategorii SŠ byl „Rozpouštění solí ve vodě, tak jak je běžně nevidíme“.

Kromě zpracovaného materiálu, spousty nových znalostí a dovedností získali žáci ocenění. Oba projekty se ve svých kategoriích umístili na 3. místě, ke kterému jim srdečně blahopřeji.

Děkuji za soustavnou a precizní skupinovou práci a přeji další originální nápady a náměty pro další ročníky.

Mgr. Pavla Machová