Účast v soutěži Pohár vědy Leonardo 2022

Soutěž Pohár vědy, kterou pořádá Asociace malých debrujárů, vyvrcholila po čtyřměsíčním plnění vědeckých úkolů na téma Leonardo 2022 mezinárodním finále v Nymburce ve dnech 17.6. – 19.6.2022.   

Do tohoto finále se díky svojí práci nominovaly oba naše týmy Perpetuum mobile i Žlutá ponorka, ve složení Jiří Pittner, Michaela Machová, Kateřina Krejčová a Pavel Prokop v kategorii 2. stupeň ZŠ, a Matyáš Hřebík, Šimon Janoušek, Lenka Machová, Adam Špindler v kategorii SŠ.  

Vše začalo v pátek večer finálovými výstupy jednotlivých týmů. Na výstup byl týmu vyměřen čas pěti minut, kdy se měl představit a předvést pokus, který si připravil. Tým Perpetuum mobile předvedl svoji „Zimní pohádku“ a tým Žlutá ponorka pracoval se „Zásadovým plynem“.  

Sobotní dopoledne bylo věnováno stánkům, kde si každý tým připravil pro porotce výsledky své čtyřměsíční práce. Porota chodila po jednotlivých stanovištích, ptala se na záludné otázky, nechávala si vysvětlit modely a experimenty z hlediska fyziky a chemie, a nakonec každého obodovala. Odpoledne měly týmy volno a večer přišlo slavnostní vyhlašování výsledků a předání putovního poháru nejlepšímu týmu. 

Tým Perpetuum mobile se ve své kategorii umístil na 1. místě.  

Tým Žlutá ponorka získal ve své kategorii 2. místo.  

Na závěr bych ještě ráda poděkovala rodičům Mgr. T. Krejčímu a Ing. P. Prokopové za dopravu dětí na soutěž a MUDr. T. Prokopovi za finanční sponzorský dar na uhrazení startovného. Všem ostatním rodičům za to, že děti v experimentování podporují, a že jim umožnili účastnit se finále v Nymburku. 

Všem Vám moc děkujeme a úspěšným soutěžícím blahopřejeme! 

Mgr. Pavla Machová