Konverzační soutěž v anglickém jazyce kategorie IIIA

V pondělí 5. února 2024 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Soutěže v anglickém jazyce kategorie IIIA, tedy pro studenty 1. – 3. ročníků a kvint až septim.  Účast byla v letošním roce rekordní a k náročnému rozřazovacímu poslechovému testu úrovně C1 nastoupilo 67 studentů.Jazyková vybavenost všech, které tříčlenná porota ve složení Mgr. Petra Švajdová, Mgr. Jan Poštolka a Madison Hales zkoušela, byla v letošním roce na úrovni rodilých mluvčí a rozdíly v podaných výkonech zcela minimální. Neztratili se ani mladší studenti, kteří jsou do budoucna příslibem zachování vysoké kvality studentské angličtiny na našem gymnáziu.

Vítězkou školního kola v kategorii IIIA se stala Anna Roubíčková ze 7AV, na 2. místě se umístil Tom Šujan5AV a bronzová příčka patří Anně Felixové z 1B.

Anička Roubíčková bude naši školu reprezentovat 18. března v krajském kole v Liberci.

Přejeme mnoho úspěchů a všem soutěžícím děkujeme za účast!

Mgr. Petra Švajdová a Mgr. Jan Poštolka