Naše úspěchy v chemii

Chemie bývá obvykle považována za náročný předmět a mezi žáky nepatří k nejoblíbenějším. Nám se přesto daří studenty pro tento předmět motivovat. Na škole pracují dva chemické kroužky, pro nižší a pro vyšší stupeň gymnázia, pod vedením Mgr. Pavly Machové. A v uplynulých dnech se studentům v nich zapojeným dostalo několik dobrých zpráv.

Tou nejvýznamnější je pozvánka na EXPO SCIENCIS ASIA 2022, kam čtyři studenti vyššího stupně vyrazí na konci února – https://esa2022.ae/. Pozvání si vydobyli prostřednictvím celorepublikové organizace Asociace mladých debrujárů ČR, když obstáli v postupových kolech a byli vybráni, aby reprezentovali Českou republiku v daleké Dubaji. Zvací dopis udělal obrovskou radost a v současné době probíhá další zdokonalování připraveného programu a samozřejmě usilujeme též o získání sponzorských příspěvků na financování této nevšední daleké cesty.

Další dobré zprávy přišly z nadace Experientia, kde jsme byli úspěšní se žádostmi o grantovou podporu obou chemických kroužků. Každý z nich tak obdrží příspěvek ve výši 10 000 Kč na další rozvoj své činnosti.

 Na vyšším stupni se bude jednat zejména o „Pokusy ze Žluté ponorky“, soubor experimentů, kde spojujícími prvky je právě motiv žluté ponorky (tak se přezdívá školní budově) a žlutá a modrá barva (ponorka a moře), výstupem tohoto projektu by měla být brožura s návody k těmto pokusům.

Mladší studenti se pokusí o propojení chemie a výtvarného umění. Postupně se naučí vypěstovat různé druhy krystalů a fotit je různými metodami (makroobjektiv, polarizační filtr, adt.). V další části roku se pokusí vyrobit a použít různé inkousty a barvy. Společně pak odhalí též principy tvorby fotografií, kromě klasické černobílé fotografie to bude též metoda kyanotypie. Vedoucí kroužku plánuje následně uspořádat výstavu fotografií vzniklých touto metodou, dopisů a obrázků vzniklých použitím vyrobených inkoustů a barev. Kromě motivace ke studiu přírodních věd se tak žákům otevírá možnost výtvarné seberealizace a relaxace.

Přejeme našim studentům hodně úspěchů v dalších chemických projektech a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!